"ท่าเรือ 305" และ "ท่าเรือ 306" เป็นเรือลากจูงที่ได้ติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ