KEEL LAYING CEREMONY 50 FT. CUSTOMS PATROL BOAT

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ศุลกากรขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต

วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ศุลกากรขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ของกรมศุลกากร ในการเพิ่มขีดความสามารถ และเพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ศุลกากรที่ได้ทำการปลดระวาง และเพื่อสอดคล้องกับภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วย โดยมีผู้แทน บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด กล่าวต้อนรับ

ณ อู่ต่อเรือ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Read More