KEEL LAYING CEREMONY DMCR MV. 805

ทช.ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ 805

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีวางกระดูกงูเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 เป็นลำที่ 2 ของกรมฯ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางเรือที่มีมายาวนาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายทวีผล เหมังกร ประธานบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด กล่าวต้อนรับ และนายโสภณ ทองดี รองอทช. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือลำดังกล่าว ในการนี้ นายกมล เชียงวงศ์ รองผวจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน และผู้แทนจากกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี ณ บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Learn more