LAUNCHING CEREMONY 50 FT. CUSTOMS PATROL BOAT 523

พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ ศุลกากร 523 ลงน้ำ

กรมศุลกากรปล่อยเรือตรวจการณ์ประสิทธิภาพสูง “ศุลกากร 523”

วันนี้ (5 เมษายน 2566) เวลา 14.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ศุลกากร 523” ลงน้ำ พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการ กองสืบสวนและปราบปราม นายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และนายทวีผล เหมังกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด นายธนภัทร เหมังกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด และคณะผู้บริหารจากบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด โดยมีนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำตามประเพณีโบราณ ณ อู่ต่อเรือบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Read More

กรมศุลกากรปล่อยเรือตรวจการณ์ประสิทธิภาพสูง “ศุลกากร 523”

กรมศุลกากรจึงดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ “ศุลกากร 523” ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เพื่อทดแทนเรือที่ปลดประจำการ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต ระยะทำการไม่ต่ำกว่า 300 ไมล์ทะเล ออกแบบ และต่อสร้างโดยบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ และต่อสร้างขั้นสูง ตัวเรือทำจากวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งทนทาน และมีน้ำหนักเบา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงิน 94,400,000.00 บาท (เก้าสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 และได้ดำเนินการต่อสร้างเรือเรื่อยมาเป็นลำดับจนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์

Read More